Как да подготвим земята за залесяване
02. November 2021
Сезона за залесяване на фиданки наближава. Както повечето от Вас знаят, подходящото време за засаждане на орехова фиданка е след настъпване на пълен листопад, т.е. когато сокодвижението спре. Това настъпва по различно време в зависимост от температурните условия. За нашата географска ширина обикновено това се случва към средата на месец ноември. Преди да се засади орехова фиданка е важно земеделската земя да бъде добре обработена. Основните неща ... • Почистване на