Кои сме ние и как да разпознаете нашите орехови фиданки?

Орехови фиданки

Ние сме БИОСЕРТИФИЦИРАН лицензиран овощен разсадник за биологично производство на посадъчен материал − облагородени орехови фиданки и разсад. Специализирани сме в производството на различни сортове облагородени орехови фиданки. Предлагаме висококачествен разсад на облагородени орехови фиданки. Нашите орехови фиданки са с гарантиран произход и на ниски конкурентни цени.

 


Ние произвеждаме биологични облагородени орехови фиданки и разсад! 

В качеството си на БИОСЕРТИФИЦИРАН овощен разсадник и по акредитация на ИАСАС издаваме на клиентите си при всяка покупка  "Фирмен документ" или т.н. "СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД И КАЧЕСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ", който удостоверява истинността и качеството на биологичното производство. Едновременно с това предоставяме всички нужни документи за кандидатстване за евросубсидии по ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ.

 

Стремежът ни е да допринесем с дейността си за биологичното производство на ореховите фиданки, което е единствената вярна посока за развитие на агро-продукцията на световните и европейски пазари.  

Защото ние произвеждаме Вашите облагородени орехови  фиданки и разсад!

В нашата продуктова палитра има не само голямо разнообразие от висококачествен посадъчен материал и разсад, но и качествени орехови дръвчета. Ние сами изучаваме заложбите, генните изменения, наследствения потенциал и селектираме разнообразието на генетичния материал на нашите облагородени и необлагородени орехови фиданки. Притежаваме маточни градини с висока селекция на качеството на генетичния материал на ореховите дръвчета. Сортовете на облагородените орехови фиданки са подбрани така, че добивите и характеристиките на ядката да са конкурентоспособни, не само на българските но и на европейските пазари. Сортовете на облагородените фиданки са с висока адаптивност към почвените и климатични условия в България. С удоволствие ще Ви консултираме и ще Ви помогнем да изберете точния сорт облагородена орехова фиданка, който най-добре да се адаптира към Вашите конкретни почвени и климатични условия. Качеството на  нашите орехови дръвчета превъзхожда в пъти ниската цена. 

 

Нашите сортове облагородени орехови фиданки и разсад!

Ние предлагаме както български сортове биосертифицирани облагородени орехови фиданки и разсад, така и чуждестранни сортове, като:  Чандлър, Фернор, Франкет, Лара, Педро, Милотай 10, А117 − с доказани качества на плода и висока адаптивност към конкретните климатични и почвени условия.