· 

Кога е подходящо да се засаждат орехови фиданки


Несъмнено въпрос, които вълнува много начинаещи овощари е „Кога е подходящо да се засаждат фиданки?”

Има растения, които могат да се присаждат целогодишно, но дръвчетата не са от тях. Подходящото време за залесяване на фиданки е когато те са в покой или по-точно казано когато вегетативният период е преминал.

В България подходящото време за залесяване на орехова култура е от настъпване на листопад (спиране сокодвижението на дръвчето) до набъбването на пъпките (възобновяване на сокодвижението).

 Какво е вегетационен период?

Вегетационен период е времето, през което растението се развива, нараства и плододава.  

 

Колко време продължава вегетацията в България и от какво зависи?

Продължителността на вегетационния период зависи от района, микроклимата и надморското равнище. За територията на страната ни по-продължителен вегетационен период се наблюдава по Черноморието, а по-кратък в планинските райони. Като температурен ориентир за встъпване във вегетация може да се приеме период от няколко последователни дни със среднодневни температури над 5 градуса °C. 

Защо е важно ореховата фиданка да е в покой при залесяването?

Есента когато окапят листата и сокодвижението спре, се счита че дръвчето е в покой.

Това е подходящо време за засаждане, тъй като стреса за растението е минимален и периодът е подходящ за доброто вкореняване на дръвчето. А именно кореновата система задвижва процеса на сокодвижение,  при който фиданкта се развива, нараства и встъпва в плододаване.