· 

Как да подготвим земята за залесяване


Сезона за залесяване на фиданки наближава. Както повечето от Вас знаят, подходящото време за засаждане на орехова фиданка е след настъпване на пълен листопад, т.е. когато сокодвижението спре. Това настъпва по различно време в зависимост от температурните условия. За нашата географска ширина обикновено това се случва към средата на месец ноември и може да продължи през март, взависимост от климатичните условия.

Преди да се засади орехова фиданка е важно земеделската земя да бъде добре обработена.

Основните неща, за които трябва да се погрижите са:

  • Почистване на земята от плевели;
  • Изораване на земята – Препоръчително е това да бъде направено с трактор. Оранта разделя твърдите и уплътнени почвени структури, внася въздух в почвата и увеличава капацитета на почвата за задържане на влага; 
  • Маркиране на местата за засаждане – За да пристъпите към това действие, трябва да сте избрали сорт и да сте се спрели на схема на залесяване. Необходимо е да вземете предвид и техниката, с която ще обработвате междуредовите пространства.
  • Изкопаване на дупки – Това може да се направи по-рано или непосредствено преди засаждането на фиданките. За фиданки на гол корен е необходимо да изкопаете дупки с  ширина 60 см и дълбочина около 60 см, а за фиданки в контейнер е достатъчна ширина 30 см и дълбочина 60 см. При изкопаването, натрупайте извадената почва до дупката, за да можете да я използвате при засаждането на дръвчето;
  • Напояване – сега е момента да планирате дали ще изградите капково напояване или ако е малък терен ще поливате на ръка.
  • Торене – не препоръчваме слагането на тор в дупката, където ще се засажда фиданката. Това може да изгори кореновата система и да унищожи дръвчето! Може да наторите през следващата година, като използвате добре угнила оборска тор или NPK тор;
  • Изграждане на ограда - ако нямате възможност да оградите терена, след засаждането можете да оградите всяка фиданка, с цел да я запазите от гризачи. 

Всички грижи, които положите за подготовка на земята ще Ви се отплатят. Не забравяйте, че добре обработената почва спомага за по-добро и по-бързо развитие на кореновата система на ореховата фиданка. Грижата за земята е първата стъпка за добре развити орехови насаждения и добри добиви.

Comments: 0