ДЕВЕЦИ


Характеристики на дървото

Сортът е силно растящ, плодовит. Характеризира се с постоянна производителност и много добра плодовитост. 

 

Цъфтеж 

Периодът на цъфтеж е средно ранен (средата на месец април). 

 

Плодове

 

Плодът е едър, объл с широка основа. Крушите от този сорт са сладки и сочни на вкус.Месестата част е бяла, до бледо-жълта.  

 

Период на прибиране на реколтата

Плодовете узряват през октомври месец. В хладилна камера могат да се съхраняват до 6 месеца, което прави сорта подходящ за износ. 

 

Устойчивост на студ и слани

Сорт устойчив на зимните студове и късните пролетни слани.  

 

Устойчивост на болести

Леко чувствителен на струпясване и брашнеста мана.