СЕР (SERR)


Характеристики на дървото

жизнено дърво, силен растеж

Корона

голяма корона − в края на 8-та вегетация обемът на короната му достига 40,1 м3

Цъфтеж

ранен цъфтеж, започва вегетация преди Шейново. Дихогамен цъфтеж.

Сорт

протандричен

Опрашители

опрашители: Chico и Tehama

Плододаване

регулярен и високодобивен, висока продуктивност

Тип на плододаване

40-50% латерален

Плодове

средно едри ( 12,5 гр.), удължено-трапецовидна форма

Черупка

светла, слабо нагъната, средно дебела (1,4 мм), добре развит шев

Ядка

60% светла ядка, тегло 7,6 гр., лесно се отделя от черупката, добре напълнена, отлично качество

Период на зреене

12-27 септември

Масленост

62%

Рандеман

52%

Устойчивост на късните пролетни мразове 

чувствителен на късните пролетни мразове

Чувствителност към антракноза  и бактериоза

силно чувствителен на антракноза, има добра устойчивост на бактериоза