ДРЯНОВСКИ

Характеристики на дървото

силен растеж

Корона

рядка, широко разлата, куполовидна корона

Цъфтеж

сравнително ранен цъфтеж, като женските цветове цъфтят малко по-рано от мъжките (протогиния), което налага осигуряване на чуждо опрашване

Сорт

протогиничен

Самоопрашване

самобезплоден

Опрашители

най-добри опрашители са сортовете: Пловдивски и Шейново (цъфтежът на техните мъжки цветове съвпада с цъфтежа на женските цветове на Дряновски). Също така се опрашва добре и от сортовете Силистренски и Сливенски. 

Плододаване

рано плододаване − 2-3 тата година след засаждането, редовни и високи добиви

Тип на плододаване

терминален

Плодове

едри до много едри (тегло 16 г.), кръгла форма 

Черупка

сиво-пепеляв до слабо-жълтеникав цвят, фина структура, слабо нагъната, средно дебела, доста здрава,  привлекателен и добър външен вид

Ядка

охранена със сламено-жълт цвят, крехка с отличен вкус, добре изпълваща черупковата празнина, отделя се лесно от  черупката 

Период на зреене

втората половина на септември / 20 - 25 септември

Масленост

много високо маслено съдържание − 73.6% до 75.5%.

Рандеман

висок процент − 52%

Студоустойчивост

добра устойчивост на ниски зимни температури

Устойчивост на късните пролетни мразове и слани

силно чувствителен към пролетните мразове. Като недостатък може да се посочи сравнително ранния цъфтеж на женските цветове, което крие опасност от пролетни измръзвания.

Резистентност към атмосферни засушавания

силно резистентен

Чувствителност към антракноза и бактериоза

практически много устойчив на антракноза и слабо чувствителен на бактериоза