Биологични особености:

Кестенът (Castanea sativa) е широколистно дърво от семейство букови (Fagaceae).

Разстението е голямо, изправено с широка, разпростираща се корона. Кореновата система е със силно изразен централен корен и мощни скелетни корени. Жизнения цикъл на дървото е средно 500 години. В зависимост от сорта достига височина 10-40 м.  


Засаждане: 

 

За засаждане на кестенова фиданка подберете добре осветен, слънчев и просторен терен. Препоръчително е пространството да е открито в радиус от 5 метра. 

Преди да засадите кестен трябва да имате предвид, че той се развива най- добре в слабо кисела до неутрална почва (pH 5.5-7.0), а при по-киселинни теренни е необходимо калциево торене. За предпочитане е почвата да е плодородна, богата на органични вещества и добре дренирана. Не са подходящи тежки и преовлажнени почви. При тях се получава насищане на почвените пори с вода и следователно дефицит на кислород, което засилва проблеми като гниене на корените.   

<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@ripato?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Ricardo Gomez Angel</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/chestnut?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm

Дръвчетата  се засаждат през пролетта или есента. Препоръчваме да засеете присадени фиданки, тъй като влизат по-рано в плододаване (2-рата, 3-тата година). 

 

При интензивна схема на засаждане (разстояние 4 - 8 м.) за един декар са необходими 17-50 бр. фиданки, а при екстензивна схема (разстояние 9 - 12 м.) – 6-12 фиданки.

 

Кестена цъфти юни – юли, а плодовете са готови за бране от края на септември до началото на ноември. За високи добиви е много важно опрашването да бъде добро. При кестена то се извършва от насекоми. Кестеновата култура изисква кръстосано опрашване с друг подходящ сорт. Затова се препоръчва при по-големи насаждения да се залесява с два сорта, а за по-малки - могат да се използват самофертилни сортове.  

Добиви:

 

Средните добиви в света са 100-700 кг/дка. Беритбата се извършва ръчно или със специализирани машини. 

Разработват се нови, хибридни сортове на база на 4-те големи семейства – европейски, китайски, японски и американски кестен. 

 

<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@roby54?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Roberto Patti</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/chestnut?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_conte

Приложение: 

 

Приложението на кестена е широко. Използва се в кулинарията, козметичната промишленост, народната медицина и за добив на отличен дървен материал. Интересни приложения намира и във винарската и кожарската промишлености.  


 НАЛИЧНИ СОРТОВЕ:

  • ФРЕНСКИ
  1. MARIGOULE -  Разстежа е бърз, изправен. Подхощи са почвите богати на органични вещества. Необходими са 4-5 години след засаждането на облагородените фиданки, за да започнат да плододават.  Ядките узряват средно рано през есента. Периода на беритба започва в края на семптември и приключва през октомври.  Размерът на ядките е среден до голям, а цвета е яркочервенокафяв. Плодовете са сладки, много приятни на вкус, белят се лесно. Този сорт може да бъде опрашител за повечето поленови стерилни кестенови дървета като Colossal, Bouch de Betizac и Marrone. За по-добри добиви се нуждае от опрашител, като препоръчителна схема на засаждане е на всеки 2 реда Marigoule, да се засади 3ти ред с опрашител. Сорта е хибриден и е силно устойчив на фитофтора и рак.

     

  2. MARAVAL - Създаден е през 1986 г. от INRA (Национален институт по агрономически изследвания) - Френската институция за аграрни проучвания. Хибридният сорт Maraval е със среден добив и устойчив на болести. Дървото е изправено с умерен растеж и среден ръст. Това позволява по-плътни овощни градини в сравнение с други хибриди.  Не е много взискателен към почвата. Сортът е подходящ за залесяване до 600 м надморска височина. След засяване на облагородената фиданка, тя встъпва в плододаване на 4-тата, 5-тата година, като добивите се увеличат с възрастта на дървото. Ядката е много голяма, махагонова на цвят, а формата е от триъгълна до елипсовидно триъгълна. Съхранява се добре. Реколтата е готова за събиране през втората седмица на октомври. Ранното му пъпкуване го прави чувствителен към пролетни студове. Специфичността на сорта Maraval е способността му да произвежда голямо количество полени за кестеновата градина. Едно дърво може да осигури прашец за дървета на разстояние над 70 метра.  Известен е и със своята устойчивост на кореново гниене и кестенова болест. 
  • ТУРСКИ
  1. KEMER
  2. SARI ASI
  3. HACI