· 

ИНВЕСТИЦИЯ В ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ


Векове наред създаването и отглеждането на орехови градини е било привилегия за богатите и проспериращите. Днес все повече земеделски стопани осъзнават огромният потенциал, който създаването на орехови градини може да предостави. В подкрепа на земеделските стопани са създадени програми за финансиране и са разработени готови технологични карти на орехови градини, въз основа на съвременните ефективни подходи за отглеждане на орехите.

Защо да инвестираме средства, време и усилия в създаването на орехова градина?

Сигурни доходи

Създаването на орехова градина разкрива добри перспективи за бъдещи финансови доходи, а първоначалната инвестиция, която трябва да се направи, не надхвърля по размер влагането на средства в други трайни насаждения.

 

Специалистите по орехите днес са категорични, че с новите сортове орехи инвестицията в орехова градина не е само „депозит" за внуци милионери. Доскоро се смяташе, че орехова градина се прави само за следващите поколения. Причината е, че орехът е овощен вид, който се отглежда относително дълго преди да встъпи в пълно плододаване. Още от третата година повечето от облагородените дръвчета раждат единични плодове, но добиви със стопанско значение се получават от шестата година. Следва период на бързо нарастващо плододаване. Именно това е и преломният момент, след който има обратна възвращаемост на инвестицията. Така например по отношение на добива от орехови дървета Чандлър може да се очакват до 15 тона орехи на декар 8 години след засаждането на дърветата.

Защо орех?  Защото орехът е Дървото на бъдещето.

Ореховото дърво притежава редица качества, които го отличават от останалите дървета ‒ за една година то пречиства 46 кг. въглероден двуокис и отделя 6 кг. кислород в атмосферата. Голямата листна маса на ореха помага за пречистване на въздуха. 

 

Ореховата дървесина е първокласна твърда дървесина и по качество превъзхожда многократно други леки дървесини ‒ чам, топола и други. Дървесината е с отлична текстура, с много добри термоизолационни качества, без чепове по нея, което води до засилено търсене и висока цена.

 

Ореховите ядки са част от традиционните кухни в много части на света и са с нарастващата популярност сред органичните храни през последните десетилетия. Ядките са едни от най-здравословните и търсени храни на пазара. Високото им маслено и белтъчно съдържание ги определя като култура, играеща важна роля в изхранването на населението в световен мащаб. Наред с това студено-пресованото масло от орехови ядки придобива все по-голямо значение като неизменна част от режима на здравословното хранене.

Малък риск

Инвестирането в създаване на орехови градини е една от най-сигурните инвестиции. Едно от най-важните качества на ореховото дърво е лесното му приспособяване към различни климатични условия и почви. Орехът е устойчив на болести, вредители и сурови метеорологични условия, има повишена плодовитост и висок добив. В допълнение към това ореховите ядки и първокласната орехова дървесина поддържат стабилна и висока цена на пазарите, осигурявайки висока обратна възвращаемост на инвестицията.

Защо е важно залесяването на сертифициран посадъчен материал?

Изборът на посадъчен материал е от голямо значение при инвестирането в орехова градина. Закупуването на орехови фиданки от лицензиран разсадник дава гаранция за здрав посадъчен материал с доказан произход на сортовете.  

Постоянно нарастване на търсенето

През последните години се наблюдава нарастване на търсенето на орехови ядки и орехова дървесина ‒ това предоставя възможност за висока обратна възвращаемост на инвестицията с прогнозирана непрекъсната възходяща траектория в бъдеще. В световен мащаб в момента се изсичат повече дървета, отколкото се засаждат. Цената на дървения материал върви нагоре и той все повече ще се цени. С ограниченото предлагане и бързо нарастващото търсене на орехови продукти, създаването на орехови градини се доказва като сигурно убежище за зелена инвестиция от земеделските стопани.

Правите добро за планетата

Създаването на орехови градини присъединява хората към една огромна общност, която се бори за зеленото бъдеще на планетата и дава своя принос в борбата с климатичните промени. Всяка инвестиция в създаването на орехова градина поддържа живота и здравето на нашата планета.

Подарък за следващото поколение

Тъй като ореховото дърво живее до сто години, отглеждането на орехови градини е ценен подарък, който може да се предава от поколение на поколение.

Орехова градина в наследство
Подарък за поколенията

Носи добавена стойност

Създаването на орехова градина може да носи приходи, докато ореховите дървета са още в процес на растеж. Това става възможно благодарение на използването на „агролесовъдство“. То представлява двойно отглеждане на орехови дървета с пасищни култури между редовете. Добавената стойност се осигурява по няколко различни начина. Първите няколко години единственият доход е от реколтата, засадена между дърветата.

Социална отговорност

Социалната отговорност на земеделските стопани намира най-благодатно поле за проявление именно при създаването и поддържането на нови работни места в слабо населени места и селски райони. Благодарение на своята дейност земеделските стопани отварят нови възможности, борят се срещу обезлюдяването, повишават доходите и заетостта, задържат младите хора и съдействат за опазване на околната среда. 

Създаване на вдъхновяващ позитивен пример за младите хора

Всеки земеделски стопанин носи особена отговорност към младите хора в страната. Тази отговорност се гради на стремежът им едновременно с постигането на собствена икономическа независимост, материално благополучие и социален престиж да се превръщат в позитивни примери за мотивиране и подражание от страна на младите хора в България.