ЧАНДЛЪР (CHANDLER)


Орехът сорт Чандлър (Juglans regia, (regia =кралски)) е един от най-разпространените сортове в световен мащаб. Сорт Чандлър има висока производителност, която превъзхожда всички останали сортове орехи. 

 

Сорт Чандлър е разработен от Калифорнийския университет през 1979 г. и е кръстен на известния американски ботаник Уилям Чандлър. Благодарение на съчетаване на висока продуктивност, отлични вкусови качества на ядката и устойчив имунитет към различни видове болести и паразити, орехът Сорт Чандлър е един от най-добрите и най-разпространените сортове орехи в целия свят.

Височина / Размер на дървото

Дървото сорт Чандлър се отличава с умерен темп на растеж  и средно развита сферична корона.Дърветата от този сорт могат да достигнат височина от 10-20 метра. Сорт Чандър е подходящ за засаждане при схеми на залесяване с висока плътност напр. 5 x 6 метра.

 

Ореховите дървета могат да бъдат подрязани с цел подобряване осветеността вътре в короната, контролиране височината и запазване на компактният им вид.

  

По правило подрязването на ореховите дървета се извършва всяка година, в началото на вегетационния период. Обикновено клоните на дърветата се подрязват, за да се се ограничи растежът нагоре и да се контролира широчината на короната в рамките на 5 метра.

Време на цъфтеж/разлистване

Сорт Чандлър се разлиства и цъфти късно. Периодът на цъфтеж обикновено настъпва успоредно с разлистването на дървото между 23 април и 1 май (в зависимост от географския регион). Периодът на цъфтеж продължава средно 15 дни. Цъфтежът на цветове се отличават с малък размер и наситено зелен цвят.

 

Орехът сорт Чандлър е протандричен сорт. Цъфтежът на мъжките цветове се появява преди цъфтежът на женските цветове, но за определен период от време съвпада, т. е. съществува възможност за самоопрашване.

 

Мъжките цветове са събрани в пазвите на листата, докато женските обикновено са единични, образуващи се на върха на едногодишните разклонения. Първият цъфтеж може да се появи още през първата година след засаждането.

 

През пролетта дърветата се разлистват и цъфтят сравнително късно, така че не се наблюдат повреди на младите леторасти от късни пролетни мразове, което го прави много подходящ за места, застрашени от късна слана.

 

 

Сорт Чандлър е топлолюбив и слънцелюбив сорт орех, който се развива добре на варовити, по-богати и запасени с хранителни вещества почви, на височина до 1200 метра надморска височина.

Опрашване

Орехът Сорт Чандлър се самоопрашва. Независимо от тази особеност следва да се осигуряват чужди опрашители, за да се гарантира ефективно опрашване и по-добра родовитост. Примери за сортове с добро опрашване са сорт Франкет и сорт Фернет. В орехови насаждения 90-97% от дърветата трябва да са сорт Чандлър и 3-10% от дърветата трябва да са сорт Франкет или сорт Фернет.


снимка от наш клиент, обл. Русе, Чандлър първа година след засаждане

снимка от наш клиент, Хърватска, Чандлър първа година след засаждане

снимка от наш клиент, обл. Благоевград, Чандлър първа година след засаждане


Добиви

Сорт Чандлър има един от най-високите добиви, който превъзхожда всички останали сортове орехи. Ореховите дървета встъпват рано в плододаване и имат редовни и високи добиви.

 

Сорт Чандлър има латерално (странично) плододаване, т. е. плододава не само на крайните, но и на страничните пъпки. Поради страничното си плододаване орехът ражда плодове по целия клон. 80-90% от добива на орехи идва от странично плододаващите пъпки. Този тип плододаване е предпоставка за много добра родовитост, високи и редовни добиви още след 4-5-тата година от засаждането.

Една орехова градина, встъпила в пълно плододаване, често дава добиви до 4-5 тона на хектар, като тези добиви, може да  достигнат и рекордните 10 тона плодове на хектар. Средният добив от едно младо дърво (5-7 години) е около 25-30 кг. плодове, а добивът от по-старо дърво (9-10 години) е до 40 кг. плодове. От едно 15-20 годишно орехово дърво могат да се получат до 150 кг. плодове.

Години след засаждане Добив от дърво (кг)
 1  -
4-5
6 20-25 
10 40

Качество на ядките

Плодовете на ореховото дърво сорт Чандлър са сред най-добрите и най-качествените сортове орехи. Те са едри, сферични и красиво оформени. Ореховите ядки имат гроздовидна форма и тежат средно 6,3 грама. Цветът на ядката е светло кремав. Светлата ядка е добре охранена и изпълва изцяло черупковата празнина. Рандеманът е 44%. Ядката има висока масленост 50%.

 

Черупката е много тънка, набраздена, с елипсовидна форма, лесно чуплива и почти с гладка повърхност. Средното тегло на овалните плодове е 13-15 грама.

 

Вкусната ядка на сорт Чандлър е широко разпространена и много търсена в целият свят. Тя се отличава с  много фин орехов аромат и отличен вкус. Поради  високите вкусови качества на ядките, орехът сорт Чандлър е един от най-популярните сортове за култивирано отглеждане.


Събиране на реколта

Времето за събиране на плодовете на високодобивният орех сорт Чанлър се определя от зеления перикарп. Ореховите ядки узряват, когато околоплодните им мембрани започват да се напукват. Времето за прибиране на реколтата обикновено е между края на септември (от 23 септември) и началото на октомври.

Устойчивост на болести и устойчивост на замръзване

Дърветата от сорт Чандлър са здрави и имат висока устойчивост на болести. Те са силно биологично адаптивни към много почвени и климатични условия и са практически устойчиви на бактериоза и антракноза. Ореховите дървета се характеризират  с изключителна студоустойчивост. Едновременно с това те са устойчиви на пролетните късни слани и добре понасят лятната суша.

Схема на засаждане

Дърветата Сорт Чандлър се засаждат оптимално на разстояние 5 x 6 м. При тази схема на залесяване разстоянието между ореховите дървета в реда е малко, но има достатъчно място между редовете, за да влиза достатъчно светлина. Малко по-голямото разстояние между редовете позволява лесен достъп на техника при обработките на междуредовите отстояния, както и при прибиране на реколтата. От друга страна тази схема на залесяване (интензивно култивирани насаждения ) има голямо предимство, тъй като може да се постигнат високи добиви на ранен етап от вегитацията на растенията. При препоръчително разстояние 5 х 6 м се засаждат средно 300/330 дървета на хектар.

 


Със следния калкулатор можете лесно да изчислите колко дървета се побират на вашата площ.

Моля, въведете размера на земята в декари по-долу, за да изчислите броя на дърветата, които може да засадите.
Изчисли

Моля, имайте предвид, че е препоръчително да използвате от 3% до 10% опрашител Франкет или Фернет от цялото количество.

Подложка

Нашите орехови дървета са облагородени върху Juglans regia. Тази подложка е особено добра за присадени орехови дървета, тъй като тя е най-устойчива на различни заболявания.

                                                            

Характеристики на дървото

умерен растеж, полуизправен

Корона

средно развита корона. Подходящ за засаждане на разстояние 6 х 5 метра.

Цъфтеж

късен цъфтеж, разлиства се  късно − 18 дни след Пейн. Цъфтежът започва с мъжките цветове.

Сорт

протандричен

Самоопрашване

самоопрашващ се

Опрашители

сортът е самоопрашващ се − но за още по-добро плододаване се засаждат сорт Франкет (Franquette) или Фернет. Препоръчителното количестово на опрашителя е 3-10 % от количеството на основния сорт. 

Плододаване

встъпва рано в плододаване, добивите са високи и редовни, невзискателен към почвено-климатичните условия, много добра родовитост – 90 %.

Тип на плододаване

70-80 % латерален

Плодове

едри  (тегло − 13-15 гр.), гроздовидни от 1 до 4 плода, елипсовидна форма

Черупка

много тънка, набраздена, с елипсовидна форма, лесно чуплива

Ядка

сламено-жълта до кремава, белота на ядката: 95 – 100 %, тегло: 6,3 гр., добре охранена, плътно прилепва към черупката, крехка, сочна, с много добри вкусови качества, лесно се отделя от черупката

Период на зреене

края на септември - 23.09 (2 дни след Хартли) и началото на октомври

Масленост

високо маслено съдържание − 50 % 

Рандеман%

44% 

Студоустойчивост

устойчив на ниските зимни температури

Устойчивост на късните пролетни мразове 

силна устойчивост на късните пролетни мразове

Резистентност към атмосферни засушавания

силно резистентен

Чувствителност към антракноза  и бактериоза

практически устойчив на бактериоза и антракноза